سبزی خشک – قرمه سبزی

22,000 تومان

  • نام محصول : سبزی خشک قرمه سبزی
  • ترکیبات: ﺗﺮه، ﺟﻌﻔﺮى، ﮔﺸﻨﯿﺰ، ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ و اﺳﻔﻨﺎج
  • وزن خالص : 50 گرم
  • ارگانیک : بله