دمنوش گل گاو زبان

71,000 تومان
نام محصول

دمنوش گل گاو زبان سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

کیسه ای (تی بگ)

تعداد

12 عدد

وزن خالص

2 گرم

وزن بسته بندی

25 گرم

ابعاد بسته بندی

12*10*9 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

دمنوش جنسینگ

78,000 تومان
نام محصول

دمنوش جنسینگ سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

کیسه ای (تی بگ)

تعداد

12 عدد

وزن خالص

10 گرم

وزن بسته بندی

120 گرم

ابعاد بسته بندی

15x10x9 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

دمنوش بهار نارنج

61,000 تومان
نام محصول

دمنوش بهار نارنج سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

کیسه ای (تی بگ)

تعداد

12 عدد

وزن خالص

24 گرم

وزن بسته بندی

90 گرم

ابعاد بسته بندی

9.5 × 11 × 11.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

دمنوش بابونه

61,000 تومان
نام محصول

دمنوش بابونه سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

کیسه ای (تی بگ)

تعداد

12 عدد

وزن خالص

24 گرم

وزن بسته بندی

90 گرم

ابعاد بسته بندی

9.5 × 11 × 11.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

دمنوش جنسینگ و زعفران

150,000 تومان
نام محصول

دمنوش جنسینگ و زعفران سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

کیسه ای (تی بگ)

تعداد

12 عدد

وزن خالص

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

7 × 8 × 13.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

دمنوش عناب زعفرانی

59,500 تومان
نام محصول

دمنوش عناب زعفرانی سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

کیسه ای (تی بگ)

تعداد

12 عدد

وزن خالص

10 گرم

وزن بسته بندی

120 گرم

ابعاد بسته بندی

15x10x9 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

دمنوش توت‌ها و چای ترش

71,000 تومان
نام محصول

دمنوش توت‌ها و چای ترش سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

کیسه ای (تی بگ)

تعداد

12 عدد

وزن خالص

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

10 × 11.5 × 9.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

دمنوش مخلوط میوه های استوایی

71,000 تومان
نام محصول

دمنوش مخلوط میوه های استوایی سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

کیسه ای (تی بگ)

تعداد

12 عدد

وزن خالص

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

12x10x10 سانتی‌متر

ارگانیک

بله

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

دمنوش مخلوط سیب و دارچین

61,000 تومان
نام محصول

دمنوش مخلوط سیب و دارچین سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

کیسه ای (تی بگ)

تعداد

12 عدد

وزن خالص

40 گرم

وزن بسته بندی

80 گرم

ابعاد بسته بندی

13 × 8 × 7 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

دمنوش گلها

55,000 تومان
نام محصول

دمنوش گلها سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

کیسه ای (تی بگ)

تعداد

12 عدد

وزن خالص

2 گرم

وزن بسته بندی

25 گرم

ابعاد بسته بندی

12*10*9 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

دمنوش زعفرانی

219,500 تومان
نام محصول

دمنوش زعفرانی سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

کیسه ای (تی بگ)

تعداد

12 عدد

وزن خالص

24 گرم

وزن بسته بندی

90 گرم

ابعاد بسته بندی

10 × 11.5 × 9.5 سانتی‌متر

ارگانیک

بله

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

دمنوش چای سبز

55,000 تومان
نام محصول

دمنوش چای سبز سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

کیسه ای (تی بگ)

تعداد

12 عدد

وزن خالص

24 گرم

وزن بسته بندی

90 گرم

ابعاد بسته بندی

10 × 11.5 × 9.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود