سیروپ فندق TEISSEIRE

499,000 تومان
نام محصول

سیروپ فندق TEISSEIRE

برند

کشور سازنده

فرانسه

نوع بسته بندی

شیشه ای

وزن بسته بندی

800 گرم

ابعاد بسته بندی

۲۰x۱۰x۱۰ سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سیروپ بلوبری TEISSEIRE

499,000 تومان
نام محصول

سیروپ کارامل TEISSEIRE

برند

کشور سازنده

فرانسه

نوع بسته بندی

شیشه ای

وزن بسته بندی

800 گرم

ابعاد بسته بندی

۲۰x۱۰x۱۰ سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سیروپ کارامل TEISSEIRE

499,000 تومان
نام محصول

سیروپ کارامل TEISSEIRE

برند

کشور سازنده

فرانسه

نوع بسته بندی

شیشه ای

وزن بسته بندی

800 گرم

ابعاد بسته بندی

۲۰x۱۰x۱۰ سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سیروپ توتفرنگی هرشیز

280,000 تومان
نام محصول

HERSHEY'S Strawberry Flavor Syrup

برند

کشور سازنده

آمریکا

وزن خالص

680 گرم

وزن بسته بندی

690 گرم

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سیروپ کارامل هرشیز

280,000 تومان
نام محصول

HERSHEY'S Caramel Syrup

برند

کشور سازنده

آمریکا

وزن خالص

680 گرم

وزن بسته بندی

690 گرم

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سیروپ شکلات هرشیز

280,000 تومان
نام محصول

HERSHEY'S Chocolate Syrup

برند

کشور سازنده

آمریکا

وزن خالص

680 گرم

وزن بسته بندی

690 گرم

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سیروپ شکلات دارک هرشیز

280,000 تومان
نام محصول

HERSHEY'S SPECIAL DARK Chocolate Syrup

برند

کشور سازنده

آمریکا

وزن خالص

680 گرم

وزن بسته بندی

690 گرم

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود