نمایش 1–12 از 98 نتیجه

گل سرخ

76,000 تومان
نام محصول

گل سرخ

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

گل بابونه

59,000 تومان
نام محصول

گل بابونه

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

دانه فلفل سياه

112,000 تومان
نام محصول

دانه فلفل سياه

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

چوب دارچین

107,000 تومان
نام محصول

چوب دارچین

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

پودر پاپریکا

107,000 تومان
نام محصول

پودر پاپریکا

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

اسطوخودوس

76,000 تومان
نام محصول

اسطوخودوس

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

آويشن

52,000 تومان
نام محصول

آويشن

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل کاور – 0.5 مثقال

242,500 تومان
نام محصول

زعفران 0.5 مثقال کاور

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

2.3 گرم

وزن بسته بندی

4 گرم

ابعاد بسته بندی

2*8*8 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل کاور – 1مثقال

657,000 تومان
نام محصول

زعفران 1 مثقال کاور

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

4.6 گرم

وزن بسته بندی

5.5 گرم

ابعاد بسته بندی

2*7*7 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل 0.5 گرم

65,000 تومان
نام محصول

زعفران سرگل 0.5 گرم

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

0.5 گرم

وزن بسته بندی

11 گرم

ابعاد بسته بندی

0.6*8.5*14 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل 1 گرم

107,800 تومان
نام محصول

زعفران سرگل 1 گرم

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

1 گرم

وزن بسته بندی

13 گرم

ابعاد بسته بندی

0.6*8.5*14.5 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل 2 گرم

202,500 تومان
نام محصول

زعفران سرگل 2 گرم

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

2 گرم

وزن بسته بندی

21 گرم

ابعاد بسته بندی

0.8*9.8*17 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود