نمایش 1–12 از 32 نتیجه

انبه خشک

2,900,000 تومان
نام محصول

انبه خشک

وزن

800 گرم, 400 گرم, 200 گرم

هسته

ندارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

آناناس طبیعی خشک

1,940,000 تومان
نام محصول

آناناس طبیعی خشک

وزن

600 گرم, 300 گرم, 150 گرم

هسته

ندارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

آناناس کمپوتی خشک

1,460,000 تومان
نام محصول

آناناس کمپوتی خشک

وزن

800 گرم, 400 گرم, 200 گرم

هسته

ندارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

نارگیل خشک

620,000 تومان
نام محصول

نارگیل خشک

وزن

600 گرم, 300 گرم, 150 گرم

هسته

ندارد

پوست

دارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

توت فرنگی خشک

1,220,000 تومان
نام محصول

توت فرنگی خشک

وزن

600 گرم, 300 گرم, 150 گرم

هسته

ندارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

موز خشک

980,000 تومان
نام محصول

موز خشک

وزن

800 گرم, 400 گرم, 200 گرم

هسته

ندارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

انجیر سبز خشک اسلایس

932,000 تومان
نام محصول

انجیر سبز خشک اسلایس

وزن

800 گرم, 400 گرم, 200 گرم

هسته

ندارد

پوست

دارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

انجیر خشک اسلایس

240,000 تومان
نام محصول

انجیر خشک اسلایس

وزن

800 گرم, 400 گرم, 200 گرم

هسته

ندارد

پوست

دارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

آلو شابلون خشک

724,000 تومان
نام محصول

آلو شابلون خشک

وزن

800 گرم, 400 گرم, 200 گرم

هسته

ندارد

پوست

دارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

آلو خاکی خشک

900,000 تومان
نام محصول

آلو خاکی خشک

وزن

800 گرم, 400 گرم, 200 گرم

هسته

ندارد

پوست

دارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

هلو خشک

820,000 تومان
نام محصول

هلو خشک

وزن

800 گرم, 400 گرم, 200 گرم

هسته

ندارد

پوست

دارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

کیوی خشک

788,000 تومان
نام محصول

کیوی خشک

وزن

800 گرم, 400 گرم, 200 گرم

هسته

ندارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود