در حال نمایش 6 نتیجه

عسل طبیعی – 1 کیلوگرم

800,000 تومان
نام محصول

عسل طبیعی

برند

موم

ندارد

رنگ

قهوه ای روشن

مزه

بسیار مطلوب

کف

ندارد

عطر و بو

بسیار مطلوب

ساکارز

0.9 گرم درصد

رطوبت

15.4 گرم درصد

وزن خالص

1000 گرم

وزن بسته بندی

1250 گرم

ابعاد بسته بندی

نامشخص

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

عسل طبیعی – 750 گرم

600,000 تومان
نام محصول

عسل طبیعی

برند

موم

ندارد

رنگ

قهوه ای روشن

کف

ندارد

عطر و بو

بسیار مطلوب

ساکارز

0.9 گرم درصد

رطوبت

15.4 گرم درصد

وزن خالص

750 گرم

وزن بسته بندی

985 گرم

ابعاد بسته بندی

نامشخص

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

عسل طبیعی – 500 گرم

400,000 تومان
نام محصول

عسل طبیعی

برند

موم

ندارد

رنگ

قهوه ای روشن

مزه

بسیار مطلوب

کف

ندارد

عطر و بو

بسیار مطلوب

ساکارز

0.9 گرم درصد

رطوبت

15.4 گرم درصد

وزن خالص

500 گرم

وزن بسته بندی

685 گرم

ابعاد بسته بندی

نامشخص

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

عسل طبیعی – 200 گرم

160,000 تومان
نام محصول

عسل طبیعی

برند

موم

ندارد

رنگ

قهوه ای روشن

مزه

بسیار مطلوب

کف

ندارد

عطر و بو

بسیار مطلوب

ساکارز

0.9 گرم درصد

رطوبت

15.4 گرم درصد

وزن خالص

200 گرم

وزن بسته بندی

365 گرم

ابعاد بسته بندی

نامشخص

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

عسل کوهستان سحرخیز – 450 گرم

165,000 تومان
نام محصول

عسل کوهستان سحرخیز

برند

موم

ندارد

رنگ

قهوه ای روشن

مزه

مطلوب

کف

ندارد

عطر و بو

مطلوب

ساکارز

حداکثر 5

رطوبت

16 گرم درصد

وزن خالص

450 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

نامشخص

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

عسل زعفرانی سحرخیز – 450 گرم

181,500 تومان
نام محصول

عسل زعفرانی سحرخیز

برند

موم

ندارد

رنگ

قهوه ای روشن

مزه

مطلوب

کف

ندارد

عطر و بو

مطلوب

ساکارز

حداکثر 5

رطوبت

16 گرم درصد

وزن خالص

450 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

نامشخص

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد