نمایش 1–12 از 30 نتیجه

زعفران سرگل کاور – 0.5 مثقال

242,500 تومان
نام محصول

زعفران 0.5 مثقال کاور

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

2.3 گرم

وزن بسته بندی

4 گرم

ابعاد بسته بندی

2*8*8 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل کاور – 1مثقال

657,000 تومان
نام محصول

زعفران 1 مثقال کاور

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

4.6 گرم

وزن بسته بندی

5.5 گرم

ابعاد بسته بندی

2*7*7 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل 0.5 گرم

65,000 تومان
نام محصول

زعفران سرگل 0.5 گرم

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

0.5 گرم

وزن بسته بندی

11 گرم

ابعاد بسته بندی

0.6*8.5*14 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل 1 گرم

107,800 تومان
نام محصول

زعفران سرگل 1 گرم

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

1 گرم

وزن بسته بندی

13 گرم

ابعاد بسته بندی

0.6*8.5*14.5 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل 2 گرم

202,500 تومان
نام محصول

زعفران سرگل 2 گرم

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

2 گرم

وزن بسته بندی

21 گرم

ابعاد بسته بندی

0.8*9.8*17 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل 3 گرم

348,000 تومان
نام محصول

زعفران سرگل 3 گرم

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

3 گرم

وزن بسته بندی

27 گرم

ابعاد بسته بندی

0.8*11.2*17.1 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران آذین – 2 گرم

211,000 تومان
نام محصول

زعفران نگین 2 گرم آذین

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

2 گرم

وزن بسته بندی

78 گرم

ابعاد بسته بندی

10*5*7.5 سانتی‌متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران آذین – 4 گرم

395,000 تومان
نام محصول

زعفران نگین 4 گرم آذین

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

4 گرم

وزن بسته بندی

116 گرم

ابعاد بسته بندی

6*9*13 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل کادویی – 1 مثقال

475,000 تومان
نام محصول

زعفران سرگل 1 مثقال کادویی

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

4.6 گرم

وزن بسته بندی

47 گرم

ابعاد بسته بندی

2*12*13.5 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل کادویی – 2 مثقال

899,500 تومان
نام محصول

زعفران سرگل 2 مثقال کادویی

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

9.2 گرم

وزن بسته بندی

62 گرم

ابعاد بسته بندی

2.8*13.2*14.6 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل کادویی – 3 مثقال

1,336,800 تومان
نام محصول

زعفران سرگل 3 مثقال کادویی

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

13.8 گرم

وزن بسته بندی

99 گرم

ابعاد بسته بندی

2*5.2*17.2 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زعفران سرگل کادویی – 5 مثقال

2,165,000 تومان
نام محصول

زعفران سرگل 5 مثقال کادویی

برند

نوع زعفران

سرگل

وزن خالص

23.04 گرم

وزن بسته بندی

115 گرم

ابعاد بسته بندی

2.1*15.2*17.2 سانتی متر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود