نمایش 1–12 از 16 نتیجه

گلاب اعلاء

93,000 تومان
نام محصول

گلاب اعلاء

برند

وزن خالص

700 گرم

وزن بسته بندی

740 گرم

ابعاد بسته بندی

27 × 6.5 × 6.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

عرق نعناع

45,000 تومان
نام محصول

عرق نعناع

برند

وزن خالص

700 گرم

وزن بسته بندی

740 گرم

ابعاد بسته بندی

27 × 6.5 × 6.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

عرق هل

56,000 تومان
نام محصول

عرق هل

برند

وزن خالص

700 گرم

وزن بسته بندی

740 گرم

ابعاد بسته بندی

27 × 6.5 × 6.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

عرق بیدمشک

45,000 تومان
نام محصول

عرق بیدمشک

برند

وزن خالص

700 گرم

وزن بسته بندی

740 گرم

ابعاد بسته بندی

27 × 6.5 × 6.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

عرق کاسنی

35,000 تومان
نام محصول

عرق کاسنی

برند

وزن خالص

700 گرم

وزن بسته بندی

740 گرم

ابعاد بسته بندی

27 × 6.5 × 6.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

عرق بهار نارنج

45,000 تومان
نام محصول

عرق بهار نارنج

برند

وزن خالص

700 گرم

وزن بسته بندی

740 گرم

ابعاد بسته بندی

27 × 6.5 × 6.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

شربت بهار نارنج

75,000 تومان
نام محصول

شربت بهار نارنج

برند

وزن خالص

900 گرم

وزن بسته بندی

940 گرم

ابعاد بسته بندی

27 × 6.5 × 6.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

شربت زعفران

92,000 تومان
نام محصول

شربت زعفران

برند

وزن خالص

900 گرم

وزن بسته بندی

940 گرم

ابعاد بسته بندی

27 × 6.5 × 6.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

شربت گلاب

83,000 تومان
نام محصول

شربت گلاب

برند

وزن خالص

900 گرم

وزن بسته بندی

940 گرم

ابعاد بسته بندی

27 × 6.5 × 6.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

شربت بیدمشک

75,000 تومان
نام محصول

شربت بیدمشک

برند

وزن خالص

900 گرم

وزن بسته بندی

940 گرم

ابعاد بسته بندی

27 × 6.5 × 6.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

شربت سکنجبین

75,000 تومان
نام محصول

شربت سکنجبین

برند

وزن خالص

900 گرم

وزن بسته بندی

940 گرم

ابعاد بسته بندی

27 × 6.5 × 6.5 سانتی‌متر

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

شربت زعفران با پر معلق

159,000 تومان
نام محصول

شربت زعفران با پر معلق

برند

وزن خالص

650 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود