نمایش 1–12 از 20 نتیجه

برگه قیسی ممتاز

540,000 تومان
نام محصول

برگه قیسی ممتاز

وزن

1 کیلوگرم, 500 گرم, 250 گرم

پوست

ندارد

هسته

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

برگه زردآلو ممتاز

560,000 تومان
نام محصول

برگه زردآلو ممتاز

وزن

1 کیلوگرم, 500 گرم, 250 گرم

هسته

ندارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

قیسی آفتابی با هسته

480,000 تومان
نام محصول

قیسی آفتاب خشک با هسته

وزن

1 کیلوگرم, 500 گرم, 250 گرم

پوست

ندارد

هسته

دارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

بله

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

برگه هلو

440,000 تومان
نام محصول

برگه هلو

وزن

1 کیلوگرم, 500 گرم, 250 گرم

هسته

ندارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

برگه هلو مشتی

480,000 تومان
نام محصول

برگه هلو مشتی

وزن

1 کیلوگرم, 500 گرم, 250 گرم

هسته

ندارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

برگه هلو آفتابی

220,000 تومان
نام محصول

برگه هلو آفتاب خشک

وزن

1 کیلوگرم, 500 گرم, 250 گرم

هسته

ندارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

برگه شفتالو

420,000 تومان
نام محصول

برگه شفتالو

وزن

1 کیلوگرم, 500 گرم, 250 گرم

هسته

ندارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

برگه آلو شابلون

380,000 تومان
نام محصول

برگه آلو طرقبه

وزن

1 کیلوگرم, 500 گرم, 250 گرم

هسته

ندارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

آلو بخارا

360,000 تومان
نام محصول

آلو بخارا

وزن

1 کیلوگرم, 500 گرم, 250 گرم

هسته

دارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

آلو خوانسار

380,000 تومان
نام محصول

آلو خوانسار

وزن

1 کیلوگرم, 500 گرم, 250 گرم

هسته

دارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

آلو بخارا 400 گرم ظرفی

137,000 تومان
نام محصول

آلو بخارا 400 گرم ظرفی

برند

وزن خالص

400 گرم

هسته

دارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

آلو بخارا 250 گرم پاکتی

88,000 تومان
نام محصول

آلو بخارا 250 گرم پاکتی

برند

وزن خالص

250 گرم

هسته

دارد

پوست

ندارد

چاشنی

ندارد

ارگانیک

خیر

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود