چای سیاه ایرانی ساده

65,000 تومان
نام محصول

چای سیاه ایرانی ساده سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

250 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

چای سیاه ایرانی زعفرانی

182,500 تومان
نام محصول

چای سیاه ایرانی زعفرانی سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

250 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

چای سیاه ایرانی برگاموت

68,000 تومان
نام محصول

چای سیاه ایرانی برگاموت سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

250 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

چای سیاه ایرانی دارچین

65,000 تومان
نام محصول

چای سیاه ایرانی دارچین سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

250 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

چای سیاه ایرانی هل و گل محمدی

72,500 تومان
نام محصول

چای سیاه ایرانی هل و گل محمدی سحرخیز

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

250 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

چای سیاه ایرانی گل محمدی و کاکوتی

72,000 تومان
نام محصول

چای سیاه ایرانی گل محمدی و کاکوتی

برند

ترکیبات

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

250 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

روش مصرف

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود