در حال نمایش 12 نتیجه

سبزی خشک – قرمه سبزی

22,000 تومان
نام محصول

سبزی قرمه سبزی خشک سحرخیز

برند

ترکیبات

ﺗﺮه، ﺟﻌﻔﺮى، ﮔﺸﻨﯿﺰ، ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ و اﺳﻔﻨﺎج

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

60 گرم

ابعاد بسته بندی

24 × 17 × 20 سانتی‌متر

ارگانیک

بله

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

روش مصرف

ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سبزی خشک قرمه سبزی – 115 گرم

57,100 تومان
نام محصول

سبزی قرمه سبزی خشک سحرخیز

برند

ترکیبات

ﺗﺮه، ﺟﻌﻔﺮى، ﮔﺸﻨﯿﺰ، ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ و اﺳﻔﻨﺎج

وزن خالص

115 گرم

وزن بسته بندی

125 گرم

ابعاد بسته بندی

۲۰.۵ × ۷.۵ × ۷.۵ سانتی‌متر

ارگانیک

بله

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

روش مصرف

ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سبزی خشک – آش

15,700 تومان
نام محصول

سبزی آش خشک سحرخیز

برند

ترکیبات

ﺗﺮه، ﺟﻌﻔﺮى، ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ، اﺳﻔﻨﺎج

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

60 گرم

ابعاد بسته بندی

24 × 17 × 20 سانتی‌متر

ارگانیک

بله

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

روش مصرف

ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سبزی خشک آش – 115 گرم

57,100 تومان
نام محصول

سبزی آش خشک سحرخیز

برند

ترکیبات

ﺗﺮه، ﺟﻌﻔﺮى، ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ، اﺳﻔﻨﺎج

وزن خالص

115 گرم

وزن بسته بندی

125 گرم

ابعاد بسته بندی

۲۰.۵ × ۷.۵ × ۷.۵ سانتی‌متر

ارگانیک

بله

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

روش مصرف

ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سبزی خشک – پلو

19,300 تومان
نام محصول

سبزی پلو خشک سحرخیز

برند

ترکیبات

ﺗﺮه، ﺟﻌﻔﺮى، ﮔﺸﻨﯿﺰ، ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ، ﺷِﻮﯾﺪ

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

60 گرم

ابعاد بسته بندی

24 × 17 × 20 سانتی‌متر

ارگانیک

بله

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

روش مصرف

ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سبزی خشک – کوکو

19,200 تومان
نام محصول

سبزی کوکو خشک سحرخیز

برند

ترکیبات

ﺗَﺮه، ﺟﻌﻔﺮى، ﮔﺸﻨﯿﺰ، ﺷِﻮﯾﺪ

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

60 گرم

ابعاد بسته بندی

24 × 17 × 20 سانتی‌متر

ارگانیک

بله

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

روش مصرف

ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سبزی خشک – نعناع

25,300 تومان
نام محصول

نعناع خشک سحرخیز

برند

ترکیبات

نعناع

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

60 گرم

ابعاد بسته بندی

24 × 17 × 20 سانتی‌متر

ارگانیک

بله

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

روش مصرف

ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سبزی خشک – جعفری

20,100 تومان
نام محصول

جعفری خشک سحرخیز

برند

ترکیبات

جعفری

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

60 گرم

ابعاد بسته بندی

24 × 17 × 20 سانتی‌متر

ارگانیک

بله

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

روش مصرف

ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سبزی خشک – شوید

28,800 تومان
نام محصول

شوید خشک سحرخیز

برند

ترکیبات

شوید

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

60 گرم

ابعاد بسته بندی

24 × 17 × 20 سانتی‌متر

ارگانیک

بله

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

روش مصرف

ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سبزی خشک – گشنیز

20,200 تومان
نام محصول

گشنیز خشک سحرخیز

برند

ترکیبات

گشنیز

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

60 گرم

ابعاد بسته بندی

24 × 17 × 20 سانتی‌متر

ارگانیک

بله

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

روش مصرف

ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سبزی خشک – شنبلیله

19,700 تومان
نام محصول

شنبلیله خشک سحرخیز

برند

ترکیبات

شنبلیله

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

60 گرم

ابعاد بسته بندی

24 × 17 × 20 سانتی‌متر

ارگانیک

بله

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

روش مصرف

ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

سبزی خشک – مرزه

27,900 تومان
نام محصول

مرزه خشک سحرخیز

برند

ترکیبات

مرزه

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

60 گرم

ابعاد بسته بندی

24 × 17 × 20 سانتی‌متر

ارگانیک

بله

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

روش مصرف

ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف، ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود