نمایش 1–12 از 15 نتیجه

ادویه کاری 50 گرم

27,500 تومان
نام محصول

ادویه کاری 50 گرم سلفون

برند

نوع بسته بندی

سلفون

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

ادویه کاری 65 گرم

32,800 تومان
نام محصول

ادویه کاری 65 گرم پت

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

65 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

ادویه کاری 100 گرم

37,500 تومان
نام محصول

ادویه کاری 100 گرم سلفون

برند

نوع بسته بندی

سلفون

وزن خالص

100 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

ادویه کاری 500 گرم

1,150,000 تومان
نام محصول

ادویه کاری 500 گرم سلفون

برند

نوع بسته بندی

سلفون

وزن خالص

500 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

ادویه گوشت 60 گرم

31,700 تومان
نام محصول

ادویه گوشت 60 گرم پت

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

60 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

ادویه گوشت 100 گرم

36,500 تومان
نام محصول

ادویه گوشت 100 گرم سلفون

برند

نوع بسته بندی

سلفون

وزن خالص

100 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

ادویه مرغ 60 گرم

31,700 تومان
نام محصول

ادویه مرغ 60 گرم پت

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

60 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

ادویه مرغ 100 گرم

35,000 تومان
نام محصول

ادویه مرغ 100 گرم سلفون

برند

نوع بسته بندی

سلفون

وزن خالص

100 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

ادویه خورشتی 60 گرم

31,700 تومان
نام محصول

ادویه خورشتی 60 گرم پت

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

60 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

ادویه خورشتی 100 گرم

37,500 تومان
نام محصول

ادویه خورشتی 100 گرم سلفون

برند

نوع بسته بندی

سلفون

وزن خالص

100 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

چاشنی کباب کوبیده 110 گرم

41,500 تومان
نام محصول

چاشنی کباب کوبیده 110 گرم پت

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

110 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

ادویه پلویی 100 گرم

37,500 تومان
نام محصول

ادویه پلویی 100 گرم سلفون

برند

نوع بسته بندی

سلفون

وزن خالص

100 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود