نمایش 1–12 از 24 نتیجه

فلفل سیاه 50 گرم

37,500 تومان
نام محصول

فلفل سیاه 50 گرم سلفون

برند

نوع بسته بندی

سلفون

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

فلفل سیاه 85 گرم

54,500 تومان
نام محصول

فلفل سیاه 85 گرم پت

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

85 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

فلفل سیاه 100 گرم

51,500 تومان
نام محصول

فلفل سیاه 100 گرم سلفون

برند

نوع بسته بندی

سلفون

وزن خالص

100 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

فلفل سیاه 500 گرم

212,000 تومان
نام محصول

فلفل سیاه 500 گرم پت

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

500 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

فلفل قرمز 50 گرم

26,500 تومان
نام محصول

فلفل قرمز 50 گرم سلفون

برند

نوع بسته بندی

سلفون

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

فلفل قرمز 80 گرم

33,000 تومان
نام محصول

فلفل قرمز 80 گرم پت

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

80 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

فلفل قرمز 100 گرم

34,500 تومان
نام محصول

فلفل قرمز 100 گرم سلفون

برند

نوع بسته بندی

سلفون

وزن خالص

100 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

فلفل قرمز 500 گرم

98,100 تومان
نام محصول

فلفل قرمز 500 گرم پت

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

500 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زردچوبه 50 گرم

25,500 تومان
نام محصول

زردچوبه 50 گرم سلفون

برند

نوع بسته بندی

سلفون

وزن خالص

50 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زردچوبه 90 گرم

31,500 تومان
نام محصول

زردچوبه 90 گرم پت

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

90 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زردچوبه 100 گرم

33,900 تومان
نام محصول

زردچوبه 100 گرم سلفون

برند

نوع بسته بندی

سلفون

وزن خالص

100 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود

زرد چوبه 500 گرم

90,900 تومان
نام محصول

زردچوبه 500 گرم پت

برند

نوع بسته بندی

پت

وزن خالص

500 گرم

وزن بسته بندی

ابعاد بسته بندی

ارگانیک

خیر

تاریخ انقضا

24 ماه

ضمانت بازگشت کالا

دارد

سایر توضیحات

در محیط خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود