ارزش ها

  • متعهد به انسان، خانواده، ایران، جامعه، محیط‌ زیست
  • اشراف بر دانش تولید و زنجیره تامین
  • متعهد به تولید، تهیه و معرفی با کیفیت ترین اجناس ایرانی در حوزه آجیل و خشکبار
  • متکی به تولید، اشتغال، صادرات و ارزش‌های بخش خصوصی
  • متعهد به نظم، چابکی، اعتدال، تعالی طلبی، دوراندیشی، امیدواری، درستکاری، صداقت و همکاری
  • متمرکز بر منابع داخلی و ارزش‌آفرینی دارایی‌ها